Chapeau-Jas-Mv-zw-web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAS/MV

In 1995 besluiten Jo Schoenmakers en Marjo de Vries samen te gaan werken onder hun initialen JAS/MV.
Vanuit hun achtergrond; plastische vormgeving/ textiel was het materiaal porselein als het ware een soort gemene deler. Al in dit begin was hun uitgangspunt het maken van een toegepast product en het vinden van een ultieme grens hierin.
De laatste jaren is er een splitsing in het werk ontstaan,een gedeelte ervan neigt steeds meer naar een autonome richting. Zodoende is het werk onderverdeeld in de basis-en de pluscollectie. Beider verschillende kijk en idee├źn komen tot uiting in hun collectie. De verhoudingen in de bijdrage hiervan aan een product kunnen telkens verschillend zijn. De porselein; niet of gedeeltelijk geglazuurd met vaak dunne gepolijste huid is een soort rode draad in hun werk geworden. Zie ook onze nieuwe website www.vormstof.com

In 1995 Jo Schoenmakers and Marjo de Vries decided to co-operate under their initials JAS/MV.
From their background in sculpture/textiles the material porcelain had their mutual interest. Right from the start they focussed
on making an applied product and searching for the ultimate limit in this.
The last couple of years a natural division has become apparent as part of the work has taken a more autonomous direction, resulting in a basic and a plus collection. The different points of view and ideas of both artists find expression in these two collections, as the contribution to a product differs from piece to piece. Porcelain, unglazed or only partly glazed, often with a thin polished skin has become a constant in their work. Please also visit our new website: www.vormstof.com